سبحان شاپ در نظر دارد با توجه به گسترش کار خود اقدام به استخدام کارمند نماید. کسانی که دارای شرایط یاد شده می باشند با شماره های ما تماس بگیرند و یا رزومه خود را باایمیل  ارسال کنند.

کارمند اداری

– ترجیحا خانم

– حداکثر سن ۳۰ سال

– آشنایی با نرم افزار آفیس و اینترنت

– دارای روحیه همکاری و انگیزه بالا

ـ مسلط به وردپرس، php، html

– دارای سابقه کار مرتبط

– ساعت کاری ۱۰ تا ۱۷ می باشد.

کارشناس فروش

– ترجیحا آقا

– دارای روحیه همکاری و انگیزه بالا

– حداکثر سن ۳۰ سال

– دارای سابقه کار فروش

– ساعت کاری ۱۰ تا ۱۷ می باشد.